Letene.com - Портал за летене и новини от авиацията

За пръв път от 23 години насам, Boeing регистрираха годишна загуба

Публикуваните наскоро финансови отчети на Boeing сочат, че за пръв път от 1997 насам, концернът приключва финансова година (2019) със загуба, възлизаща на 636 милиона долара.

Разбира се, съвсем очевидно това се дължи на възникналия през годината, и все още нерешен критичен проблем със серията 737 MAX, но със сигурност би било пресилено да се твърди, че този негативен финансов резултат представлява сериозен удар за Boeing.

Достатъчно е само да споменем, че печалбата на концерна за финансовата 2018 възлизаше на цели 10.5 милиарда долара, и на този фон загуба за 2019 от само 0.6 милиарда не изглежда никак драматична.

Добре е също да добавим, че спирането от полети на 737 MAX доведе, съвсем естествено, и до спиране както на производството, така и на продажбите на модела. В резултат на това, през 2019 Boeing са реализирали по-малко от половината (47%) от броя продадени самолети за 2018.

Според очакванията на търговски специалисти в бранша обаче, предстоящото най-късно до средата на 2020 повторно сертифициране и възстановяване на полетите на 737 MAX ще възстановят не само производството, но и продажбите на 737 MAX, което ще е огромна глътка въздух за Boeing.

Нека накрая споменем, че списъкът с поръчки за машини серията MAX към края на 2018 възлизаше на 5005 броя, и въпреки скандалите и спирането от полети на серията, в края на 2019 същият списък с поръчки е намалял съвсем малко – едва до 4912 бройки, които предстои да бъдат произведени, платени и доставени.

Споделете в ...