Letene.com - Портал за летене и новини от авиацията

Как може да се „хакне“ самолет?

Не само че самолет може да се „хакне“, но и според разпространеното наскоро предупреждение от Щатския департамент по национална сигурност (Department of Homeland Security), това не е особено трудно.

Във въпросното предупреждение, адресирано до всички собственици и ползватели на въздухоплавателни средства в САЩ, се казва че високотехнологичните електронни системи за контрол и управление в днешните летателни апарати са изключително уязвими към външни намеси, особено ако се допусне неоторизиран физически достъп до самолета.

И не, не става дума за хакване на самолет през Интернет или през мобилните телефони на пътниците. Това, поне засега, е невъзможно.

Става дума за така наречения CAN (Controller Area Network) Databus, в превод – контролна шина за данни. При съвременните летателни апарати (както и при съвременните автомобили, междувпрочем) съществува мрежа за пренос на данни, която представлява нещо като нервна система на машината.

Докато при самолетите от по-старото поколение всеки изпълнителен елемент (като електромоторът, управляващ клапите, например) беше директно свързан чрез електрически кабел с контролния елемент (например лостът за управление на клапите в пилотската кабина), то при съвременните машини тази директна електрическа връзка вече отсъства. В съвременните самолети както контролните, така и изпълнителните компоненти са свързани в една обща мрежа, наречена „контролна шина за данни“ (CAN Databus), по която текат единствено пакети с данни.

Така, когато например пилотът придвижи лоста за управление на клапите, във въпросната „контролна шина за данни“ се подава пакет от данни за това действие на пилота. Когато изпълнителният елемент (например, електромоторът на клапите), който също е свързан със същата тази шина за данни, „прихване“ адресирания до него пакет, той директно изпълнява подадената от пилота команда.

По този начин съществено се опростява и олекотява окабеляването на самолета, и се ускорява бързодействието на цялата система за контрол и управление. Това обаче крие и рискове.

Както се твърди в предупреждението на Департамента по национална сигурност, въпросната шина за данни е изключително уязвима, в случай че злонамерен човек получи физически достъп до самолета и успее да включи към тази шина неособено сложно хардуерно устройство. От този момент нататък това устройство би могло да генерира в шината за данни свои собствени пакети с инструкции, които ще бъдат изпълнявани от съответните изпълнителни устройства в самолета.

Възможностите за злоумишлени действия в тази насока, за съжаление, са безкрайни. От манипулиране на информацията, показвана на пилотските дисплеи, до поемане на пълен контрол над машината.

Засега, както се казва в предупреждението, не са разкрити случаи на подобни действия, но изключително важно е собствениците на летателни апарати да съблюдават строги правила за достъп до техните машини, за да се избегне такава потенциална опасност.

И докато в големите авиокомпании този проблем по принцип е решен като достъпът до самолетите се подчинява на строги правила, то при спортните и бизнес самолетите, базирани в малки частни летища, нещата далеч не стоят така, което ги прави особено рискови.

Споделете в ...