Letene.com - Портал за летене и новини от авиацията

Защита на личните данни

Настоящата политика дава информация по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта Letene.com, собственост на фирма БГпро Медия ЕООД.

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация и включва име, адрес, електронен и пощенски адрес, телефон.

В настоящия сайт Letene.com, БГпро Медия ЕООД под никаква форма не събира Ваши лични данни, освен тези, които сами сте решили да предоставите публично, публикувайки обява в „Авиопродавалницата„.

Дори и тогава, когато наши потребители са решили да предоставят своя лична информация, публикувайки обява в сайта Letene.com, въпросната обява автоматично се изтрива след изтичане на определения в обявата срок, в случай че потребителят не реши да продължи действието ѝ. Във всеки момент всеки потребител, решил да публикува обява, има техническата възможност да изтрие своята обява, като по този начин и да заличи своите лични данни от сайта.

БГпро Медия ЕООД и сайтът Letene.com НЕ използват личните Ви данни за никакви други цели, освен целите, които самите Вие сте си поставили, публикувайки Вашата обява. БГпро Медия ЕООД по никакъв начин не събира, преотстъпва, продава или предоставя лични данни на трети страни.

Настоящата политика за защитата на личните данни се отнася за сайта Letene.com, собственост на БГпро Медия ЕООД. Страниците в тази сайт може да съдържат връзки към други уеб сайтове или доставчици на услуги, които нямат политика за опазване на личните данни или са възприели други политики.

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в тази страница. Ръководството на БГпро Медия ЕООД си запазва правото да променя настоящата политика за защита на личните данни по всяко едно време, без това да противоречи на закона за защита на личните данни в Република България.

Споделете в ...