Letene.com - Портал за летене и новини от авиацията

Промениха авиационен термин от 1947: не бил джендър неутрален

Едва ли има човек, по някакъв начин свързан с авиацията, който да не е чувал термина NOTAM.

NOTAM е (или по-скоро беше) съкращение от английския израз „Notice To AirMen“, което в свободен превод означава „известие до летците“. В авиацията този термин се използва от десетилетия за обозначаване на съобщения към екипажите, свързани с извънредни или непредвидени промени в условията за полет.

Такива биха могли да бъдат непланирано затворени писти, излезли от строя радионавигационни средства, неочаквани промени в метео обстановката, затворени летища или въздушни пространства, и изобщо всякакви извънредни предупреждения, свързани с безопасността на полетите.

Терминът NOTAM (оригинално: „Notice To AirMen“) е формулиран още през 1944г. в чикагската Конвенция за международна пътническа авиация (Convention on International Civil Aviation) и е залегнал в официалните документи на Международната организация за гражданска авиация към ООН (International Civil Aviation Organization – ICAO) още от създаването ѝ през 1947г.

По предложение от Щатския департамент по транспорта обаче (министерството на транспорта на САЩ), което е сведено като разпоредба към FAA (Федералната авиационна администрация на САЩ), засега поне за територия на САЩ, NOTAM вече няма да означава „Notice To AirMen“, а „Notice To Air Missions“ (Известие до въздушните мисии).

Очевидно, съдържащата се частичка Men (мъже) в думата Airmen (в превод – летци или авиатори) е подразнила някои „отговорни фактори“ във FAA, и те са решили че тази частичка онеправдава дамите в авиацията, а вероятно и някои индивиди с трудно установим пол.

В резултат на това, FAA „скорострелно“ актуализира всичките си официални документи, включително и всички референции към термина NOTAM в уебсайта си, а новината дори вече е отразена и в Уикипедия.

Макар засега да няма официално потвърждение за подобна промяна от страна на ICAO, и в своя сайт организацията все още да определя NOTAM със старата абревиатура, малко вероятно е подобен „вятър на промяната“ да подмине и тази организация.

Всичко това вече е в сила от 2 декември 2021, така че ако днес някой ви попита какво означава NOTAM, вече ще знаете: означава „Notice To Air Missions“, и в никакъв случай „Notice To AirMen“. 😉