Letene.com - Портал за летене и новини от авиацията Изграждане и поддръжка на уеб сайтове

Авторски права

 

Изграждане и поддръжка на уеб сайтове

Вие ползвате публикуваната в Letene.com информация доброволно и на свой риск. Авторите и собствениците на сайта не могат по никакъв начин да бъдат отговорни за каквито и да било преки или косвени вреди, възникнали от ползването на публикуваната информация.

Всички текстове в Letene.com са предмет на авторско право и копирането или репродуцирането им по какъвто и да е начин в други сайтове или медии не се допуска, освен при наличие на съгласие от авторите. Последното не е в сила за текстове на държавни документи, като публикуваните в сайта нормативни актове.

Въпреки всички вложени усилия за осигуряване на обективна и точна информация, материалите в Letene.com се предоставят без изрични гаранции за достоверност. Letene.com не гарантира акуратността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в сайта.

При публикуване на новини в Letene.com са ползвани и се ползват илюстрации които, по наше знание, спадат към поне една от следните категории:

  • Снимки, публикувани с изрично съгласие на техните автори.
  • Снимки, излезли в областта public domain и такива от прес съобщения, даващи съответните права за публикуване.
  • Снимки, публикувани във Flickr или други фотографски и новинарски сайтове, при условията на Creative Commons license.
  • Снимки, илюстриращи важни събития в новините, при условия на Fair Use doctrine.
  • Снимки, които са толкова разпространени в интернет средата, че могат да бъдат считани за public domain.

Ако въпреки това считате, че илюстрации, публикувани в сайта, нарушават нечии авторски права и не попадат в никоя от горните категории, молим да ни информирате, прилагайки нужните аргументи.

Авторите и собствениците на Letene.com си запазват правото да променят всяка публикувана в сайта информация по всяко време и без предизвестие.

Зареждане на принтери